JavaScript - zabezpieczenie danych hasłem

Zabezpieczenie danych w JavaScript nie jest prostą sprawą. Kod skryptu jest ogólnodostępny, więc każdy, kto zajrzy do źródła może w prosty sposób wyciągnąć dane. Jedyną możliwością jest zaszyfrowanie danych hasłem. Poniższy formularz generuję funkcję getSecurityData() która po wprowadzeniu właściwego hasła (jako pierwszego argumentu) zwraca zaszyfrowane dane. Jeśli hasło jest niepoprawne, funkcja zwraca null.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład użycia funkcji na stronie. W przykładzie funkcja getSecurityData() zwraca adres tajnej strony. Użytkownik zostaje do niej przeniesiony jedynie po podaniu prawidłowego hasła.

Generator funkcji

Dane do zabezpieczenia:

Hasło: