Home Page of Mateusz Piechnat

SimpleTcp

Delphi 10.2 SimpleTcp Unit v. 1.7

Moduł SimpleTcp służy do wykonywania prostych połączeń gniazdowych opartych na protokole TCP/IP. Został napisany specjalnie dla programów tworzonych w czystym API tzn. nie wykorzystujących bibliotek VCL. Moduł zawiera dwie główne klasy TTcpClient i TTcpServer dzięki którym można w prosty sposób nawiązywać i oczekiwać na połączenia. Dodatkowa klasa TTcpSocketList ułatwia kontrolę gniazd.

SimpleTcp [ zobacz źródło, pobierz ]

Przykłady użycia [ client, server ]